Presentación

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios  publícase anualmente, dende 1994, recollendo artigos de investigación adicados á antropoloxia, o pensamento, a arte e a historia da bisbarra do Eume.

Escriben nela investigadores non só locais senón tamén doutras provincias galegas e do resto do estado español, e nas súas páxinas veñense publicando os traballos galardoados co Premio de investigación etnográfica ‘Concello de Pontedeume’, dende que foi creado no ano 1998.

 

Último número publicado. Novembro 2017