Presentación

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios  publícase anualmente, dende 1994, recollendo artigos de investigación adicados á antropoloxia, o pensamento, a arte e a historia da bisbarra do Eume.

Escriben nela investigadores non só locais senón tamén doutras provincias galegas e do resto do estado español, e nas súas páxinas veñense publicando os traballos galardoados co Premio de investigación etnográfica ‘Concello de Pontedeume’, dende que foi creado no ano 1998.

Último número publicado. Decembro 2018 

Portada 25 anos