Cátedra 15. Revista eumesa de estudios

Xuño 2008
Número 15

:: descarga PDF Francisco Martínez Leira, Pancho: a historia dunha fuxida sen
retorno

Lupe Martínez

:: descarga PDF A fame de 1853 en Pontedeume
Juan Carlos Vázquez Arias

:: descarga PDF Las naturalezas muertas en la obra del artista Abelardo Miguel
María Fidalgo Casares

:: descarga PDF A Arbosa: un anaco de historia e de xeografía a través dun conflito toponímico
Antón Prego Fernández

:: descarga PDF Xenealoxía da linaxe Trasancos. s. XI ó XIII
Xosé Lois Lamigueiro Fernández

:: descarga PDF La memoria de Fernán Pérez de Andrade O Bóo en las iglesias de Montes do Sor: San Pantaleón de Cabanas, Santa María de Cabanas y San Paulo de Riobarba
Manuel Antonio García Lamas

:: descarga PDF Novas de Pontedeume publicadas en “La Voz de Galicia” en 1908
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF O Misterio do Trisquel na Relixión Celta Ancestral Monoteísmo Trinitario Antecedente do Presente Cristián
Andrés Pena Graña

:: descarga PDF Algúns datos para a historia social contemporánea das parroquias de Nogueirosa e Ombre
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Os Teixeiro de Malados antepasados de dona Emilia Pardo Bazán
Xosé Lois Lamigueiro Fernández

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2007:
:: descarga PDF Achega ao gremio de zapateiros e curtidores de Pontedeume nos séculos XVII-XVIII
Lucía Costas Fernández e Carola Macedo Cordal

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Mencións que o licenciado Molina fai de Pontedeume na obra “Descripción del Reino de Galicia” y de las cosas notables de él
Bartolomé Sagrario de Molina

 

*CUBERTA: Escudo de Fernando Ruiz de Castro (1506-1575), marido de Teresa de Andrade. Está situado na fachada da Casa do Concello de Pontedeume. Foi picado no Trienio Liberal e volto a colocar con posterioridade.