Cátedra 19. Revista eumesa de estudios

Xuño 2012
Número 19

:: descarga PDF Un apelido de músicos eumeses: Pita
Xosé Paz Fernández

:: descarga PDF Cristianización e culturización da infancia no século XVIII:  As escolas de primeiras letras fundadas en Pontedeume polo Arcebispo Rajoy
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Pesca, salazón y manufacturación del bacalao – PYSBE. De las orillas del Eume a Terranova
Manuel Bouza Faraldo

:: descarga PDF Páxinas de Pontedeume na prensa galega da emigración en Arxentina
Guillermo Llorca Freire

:: descarga PDF A artillaría da fragata Magdalena
José L. Hermida e Pedro Rodríguez

:: descarga PDF Estudio técnico de la obra del pintor Abelardo Miguel
María Fidalgo Casares

:: descarga PDF Sondaxes valorativas no Castro da Ínsua
Fidel Méndez Fernández, Mª Carmen Martínez López, Ramón Infante López e Antón Prego Fernández

:: descarga PDF Artistas y artesanos, naturales de Pontedeume o que trabajaron en esta villa, hasta 1900 (Parte II)
Lucía Costas Fernández e Carola Macedo Cordal

:: descarga PDF Armadores ártabros
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF Evolución y transformaciones del Castillo de la Palma en la ría de Ferrol: reposición gráfica y volumétrica
Carolina Martínez Vila

:: descarga PDF As cruces de pedra do Camiño Vello dos Arrieiros
Juan J. Burgoa

:: descarga PDF Novas de Pontedeume publicadas en ECOS DEL EUME e en LA VOZ DE GALICIA durante 1912
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF Relación de la hacienda que tenía el Imperial Monasterio de Nuestra Señora Santa María de Monfero (1736-1738)
José L. López Sangil

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2011:
:: descarga PDF As lendas do Eume
José Fonte Sardiña

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Pontedeume en El Eco de Puentedeume

 

*CUBERTA: Escudo que estivo na fachada da casa-pazo dos Andrade e que na década dos anos trinta do século XX (e a raíz da demolición deste) foi colocada na fachada actual do Torreón dos Andrade. A labra heráldica é de D. Ginés Ruiz de Castro Andrade y Portugal, XI conde de Lemos e VIII conde de Andrade. Foi realizada a finais do século XVII.