Cátedra 23. Revista eumesa de estudios

Setembro 2016
Número 23

:: descarga PDF Presentación do Alcalde

:: descarga PDF O catastro de Martín de Garay na antiga provincia de Betanzos. O caso da vila de Pontedeume
Alberto González Remuiñán

:: descarga PDF El alférez de fragata Benito Antonio Bermúdez de Castro:
un eumés héroe de Trafalgar
Jesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF A concepción do tempo na idade media e a súa pervivencia
nas comarcas do Eume e As Mariñas.
O calendario de Santa María do Azougue e o refraneiro
Juan Coira

:: descarga PDF Reloxos solares en Galicia: A Coruña – Ares – Mugardos
feitos por Alberto Cintio (Fermo-Italia)
Celsa Formoso Martínez

:: descarga PDF Relaciones parientales de los Andrade (I). Los Montenegro
Xosé Lois Lamigueiro

:: descarga PDF Os pescadores galegos no golfo de México.
Vidas de aventura alén do mar
Ernesto López Naveiras

:: descarga PDF El género mitológico en la obra de Abelardo Miguel
María Fidalgo Casares

:: descarga PDF Novas de Pontedeume e a súa comarca publicadas en ECOS DEL EUME e en LA VOZ DE GALICIA en 1916
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF José Luis López Sangil o la pasión por Santa María de Monfero
Carlos de Castro Álvarez

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2015:
:: descarga PDF O santuario do Breamo. Retato dunha montaña sagrada
Antón Prego Fernández

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Universidad Popular de la Coruña. Sección excursionista.
Oración fúnebre en memoria do arzobispo D. Bartolomé Rajoy

*CUBERTA: San Nicolás de Tolentino, copatrón de Pontedeume, situado ao pé do adro da igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume. Esta imaxe posibelmente pertenceu á igrexa do convento dos agostiños, do que hoxe só queda o edificio principal