Cátedra 25. Revista eumesa de estudios

Decembro 2018
Número 25

:: Presentación do Alcalde

:: Toques de campá na vila de Pontedeume: patrimonio material e inmaterial dos eumeses
Juan Coira Pociña

:: San Nicolás de Tolentino (Copatrón de Pontedeume). Lembranzas e apuntamentos sobre a Festa
Xosé Paz Fernández

:: Índices de artigos históricos: revistas das Peras, Alfoz e festas de Andrade, Noguierosa, Ombre, Centroña e Boebre
Cristina Vidal Ruzo

:: Escavación e control arqueolóxico da obra de remodelación
do mercado municipal de Pontedeume e rúa San Miguel

Emilio Ramil González

:: Historia de la actividad comercial e industrial de las parroquias rurales de Pontedeume
Juan Carlos Vázquez Arias

:: Olladas ao camiño inglés
José Yáñez Rodríguez

:: A economía vinícola na comarca eumesa segundo uns datos do século XIX
Xesús Andrés López Calvo

:: Neutralidade de ouro e fame: I. A lexistlación das subsistencias
Xavier Brisset Martín

:: Genealogía de los Andrade (1100-1300)
José Luis Lamigueiro

:: O mar e os seus conflitos en Pontesdeume. Séculos XVII-XIX
Chema Leal

:: Centro Galego da Habana (Cuba)
Ernesto López Naveiras

:: “Salvación, unión e fraternidade”: A milicia nacional de Pontedeume (1834-1844)
Manuel Domínguez Ferro

:: Novas de Pontedeume e a súa comarca publicadas en ECOS DEL EUME
e en LA VOZ DE GALICIA en 1918

Xavier Brisset Martín

:: ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
GALICIA. Revista Universal de este Reino:
– Sr. D. Frutos Saavedra Meneses
– La Virgen de Chanteiro. Estudios arqueológicos
– Santa Catalina de Montefaro. Estudios arqueológicos

Antonio de la Iglesia

*CUBERTA: 25 cubertas de 25 números da Revista Cátedra.