Cátedra 1. Revista eumesa de estudios

Marzo 1994
Número 1

:: descarga PDF A Industria do Curtido en Pontedeume
Rosana Núñez Barros

:: descarga PDF Unha aproximación á obra de Isabel de Castro e Andrade
Antón Casal

:: descarga PDF Agrarismo, rexionalismo e prensa local a comenzos do século XX
Sindo Vilariño

:: descarga PDF O Románio Eumes: Eclecticismo e orixinalidade
José Franciso Correa Arias

:: descarga PDF Rajoy Ilustrado: Una asignatura pendiente
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Derecha católica y elecciones generales en la II República: Pontedeume (1931-1936)
Emilio Gandío Seoane

:: descarga PDF “…Chegaron a esta vila dous mil e catrocentos soldados franceses…”
Bernardo Maiz Vázquez

:: descarga PDF A Obra Pía de Mancebo na segunda metade do século XVIII. Características e desenvolvemento
Rocío Pena Pena

:: descarga PDF A creación dos cemiterios de Pontedeume: Catro exemplos de arquitectura funeraria
Alexandre Caínzos Corbeira

 

*CUBERTA: Porta principal do edificio da “Cátedra de latinidade”. Actualmente biblioteca de Pontedeume.