Cátedra 11. Revista eumesa de estudios

Xuño 2004
Número 11

:: descarga PDF Presentación do Alcalde

:: descarga PDF A pesca artesanal en Pontedeume nos dous primeiros tercios do século XX
Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Blanco

:: descarga PDF A antiga ponte gótica sobre o río Eume en agosto de 1721: algunhas precisións documentais e un debuxo inédito de Fernándo de Casas y Novoa
Alberto Fernández González

:: descarga PDF Nombres ilustres en las calles, plazas y jardines de Pontedeume
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Status reproductor da andoriña das vilas Delchon urbica en Pontedeume, así como nos concellos que configuran a ría de Ares
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

:: descarga PDF Fernando de Andrade e a súa participación nas batallas de Italia do século XVI
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Fontes, lavadoiros e pozos no municipo de Ares
Fernándo García González

:: descarga PDF Notas para una Historia Postal. Marcas postales de Pontedeume: s. XVIII-XIX
Andrés García Pascual

:: descarga PDF Riqueche: vida e morte dun guerrilleiro antifranquista
Manuel Domínguez Ferro e Juan J. Sobrino Ceballos

:: descarga PDF Unha vista panorámica de Pontedeume anterior a 1634
Clodio González Pérez

:: descarga PDF Fontes para o estudo da toponimia de Mugardos
Juan A. Carneiro Rey

:: descarga PDF Apuntamentos da sanidade eumesa. A botica de Zamorano (1874?-2004)
Xosé Paz Fernández

:: descarga PDF Excavacións arqueolóxicas no castelo de Moeche
Emilio Ramil González

:: descarga PDF Melchor Ricoy, mestre de obras
Carola Macedo Cordal e Carmen Otero Roberes

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Iglesias antiguas de Galicia: Santa Eulalia de Lubre e Santa María de Doroña
Ángel del Castillo

:: descarga PDF ÍNDICES DE AUTORES dos dez primeiros volumes de Cátedra. Revista eumesa de estudios (1994-2003)

 

*CUBERTA: Porta do antigo Casino de Pontedeume na Avenida de Lombardero. (Foto: Alexandre Caínzos)