Cátedra 12. Revista eumesa de estudios

Xuño 2005
Número 12

:: descarga PDF Illas da Ría de Ares e as súas colonias de aves mariñas
Estanislao F. de la Cigoña

:: descarga PDF Antonio Couceiro Freijomil (1888-1955) na estela dos patriarcas das letras galegas
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Lucien Roisin en Pontedeume
Carola Macedo Cordal

:: descarga PDF Sobre o nome das rúas, prazas e xardíns de Pontedeume
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Novos datos sobre Caaveiro: un levantamento do enxeñeiro dezaoitesco Francisco Solinis e unha descrición da colexiata
Alberto Fernández González

:: descarga PDF Un exemplo da movilidade familiar nos séculos XV e XVI. Seixas, Lago, Timiraos, Montoxos, Piñeiros e Alfeirans… Á sombra do poder da Casa de Andrade
Rafael Usero e Carlos Breixo

:: descarga PDF Per portu de Ferrión e territorio Bretonia
Fernan Gómez Filgueiras

:: descarga PDF Información obtida dos expedientes de alistamiento militar. Pontedeume 1836-1924
Manuel López Pazos

:: descarga PDF Una nueva interpretación del privilegio de Pedro I, de 1364, concedido a Fernán Pérez III
Carlos de Castro Álvarez

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2004:
:: descarga PDF Cultura e cambio material. O significado das cousas a través do tempo
Silvia Fernández Vázquez

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Un lustro coa publicación de Alfoz. Suma e sigue para a historia da prensa local
José Luis Cortizas Freijomil

:: descarga PDF Comportamiento demográfico y enfermedad. Contribución a un modelo gallego para mediados del siglo XIX
Mª Xosé Rodríguez Galdo e Fausto Dopico

 

*CUBERTA: A foto que ilustra a cuberta deste ano e a Fonte do Pilón, situada na Praza do Conde. Realizouna, en 1671, Domingo Guémez. En 1788, Andrés de Monteagudo fixo un novo pilón que foi reparada en 1836 e 1913. (Foto: Ríos)