Cátedra 13. Revista eumesa de estudios

Xuño 2006
Número 13

:: descarga PDF Estudo do comercio do centro da vila de Pontedeume. Ano 2005
Bernardo Máiz Bar

:: descarga PDF As escrituras fundacionais de obras Pías como fonte pra o estudo da historia social: o exemplo de Pontedeume
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Las murallas de Pontedeume
José López Hermida e Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Algunhas puntualizacións sobre Fernán Pérez de Andrade, o Boo e sobre o privilexio de 1364 que lle foi concedido polo rei don Pedro I de Castela
Xosé Francisco Correa Arias

:: descarga PDF Ascendencia e familia próxima de García Rodríguez de Valcarce o das Pontes
Xosé L. Lamigueiro Fernández

:: descarga PDF Cobas e Pontedeume
José López Hermida

:: descarga PDF Un nuevo documento de 1117 de monasterio de Caaveiro
José Luis López Sangil

:: descarga PDF Centroña, Centronia & Cén-taranua, Iadoni & Huddon
Fernan Gómez Filgueiras

:: descarga PDF Música organística en Pontedeume
Xosé Paz Fernández

:: descarga PDF Fundación do vínculo e morgado da casa de San Sadurniño, feito por Fernando de Andrade
Carlos Breixo Rodríguez

:: descarga PDF ¿Onde están os nosos documentos?
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF Capillas de la Concepción: Maldonado – Pita da Veiga
Gabriel Pita da Veiga

:: descarga PDF Análise demográfica de Pontedeume a través do seu arquivo municipal -AMP- (1835-1870)
Juan Carlos Vázquez Arias

:: descarga PDF O grupo aristocrático dos Fróilaz nas terras do Eume. Implantación territorial e estrutura do dominio durante os séculos XI e XII
Andrés Barón Faraldo

:: descarga PDF Prolegómenos, fundación e transmisión dos morgados de Baltar e San Sadurniño na comarca de Ferrol (séculos XVI ao XVIII)
Fernando Dopico Blanco

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Piezas del Museo Histórico Arqueológico de La Coruña
José Mª Luengo Martinez

 

* CUBERTA: A imaxe do Cuadrifáz de Pontedeume que ilustra a cuberta foi cedida polo Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón de A Coruña.

Monográfico 2006: II República