Cátedra 18. Revista eumesa de estudios

Xuño 2011
Número 18

:: descarga PDF Os cruceiros coa imaxe do apóstolo Santiago no Concello de Pontedeume
José Mª Fonte Sardiña

:: descarga PDF Nenos, plantade eucalíptos! Centenario das Festas da Árbore na Provincia da Coruña
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF Un atentado contra el patrimonio: la desaparición del palacio-fortaleza de los Condes de Andrade en Pontedeume
Manuel M. Bello Alonso

:: descarga PDF O comercio marítimo en Pontedeume nos séculos XVII e XVIII
Xesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Las disciplinas artísticas en La Trilogía “Vidas de Infancia” de Ramiro Fonte
María Fidalgo Casares

:: descarga PDF “¡Qué pouco vale unha mestra!” Un achegamento á figura de María Vázquez Suárez
Juan Sobrino Ceballos e Manuel Domínguez Ferro

:: descarga PDF El Cartulario de Caaveiro y el proceso de cartularización en Galicia. Nueva documentación altomedieval sobre el monasterio de San Xoán de Caaveiro
Ainoa Castro Correa e Ricardo Pichel Gotérrez

:: descarga PDF Novas de Pontedeume publicadas en La Voz de Galicia 1911
Xavier Brisset Martín

:: descarga PDF Artistas y artesanos, naturales de Pontedeume o que trabajaron en esta villa, hasta 1900
Lucía Costas Fernández e Carola Macedo Cordal

:: descarga PDF Notas no ar. “Pontedeume, un cantar que chove”
Xosé Paz Fernández

:: descarga PDF Dos casos de intrusismo médico en Pontedeume, con resultado fatal
Juan Carlos Vázquez Arias

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2010:
:: descarga PDF Familia, apadriñamento e onomástica na bisbarra eumesa: unha aproximación histórico-etnográfica (séculos XVII-XIX)

Beatríz Castro Díaz

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Los virreyes expañoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos (1667-1672)

 

*CUBERTA: Antigo lintel da capela gótica da Virxe das Virtudes. Hoxe nos muros da capela actual. Na inscrición podemos ler: ESTA IREGA MANDOU FACER NUNO FREIRE DANDRADE A ONRA DE SANTA M. ERA DE MILL E CCCC E X SEIS ANO