Cátedra 22. Revista eumesa de estudios

Setembro 2015
Número 22

:: descarga PDF Presentación do Alcalde

:: descarga PDF A escola eumesa no século XX
Manuel Bouza Faraldo

:: descarga PDF Representacións iconográficas do apóstolo Santiago na vila eumesa
José Fonte Sardiña

:: descarga PDF Un protocolo notarial, de 1784, sobre la peripecia arquitectónica de Caaveiro
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Narahío: un castelo no alfoz de Pontedeume. Das fontes documentais ás intervencións arqueolóxicas
Manuel Anxo López-Felpeto Gómez

:: descarga PDF El colegio eclesiástico de Pontedeume: una institución educativa local de finales del siglo XIX
Jesús Andrés López Calvo

:: descarga PDF Excavación arqueolóxica no mercado e na rúa San Miguel de Pontedeume
Emilio Ramil González

:: descarga PDF Encuadre iconográfico y estilístico del retrato mugardés de Mariana de Neoburgo
María Fidalgo Casares

:: descarga PDF O bautismo de Cristo de Montefaro
Juan A. Carneiro Rey

:: descarga PDF El gran mural de José María de Labra en la central del Eume
Antonio S. Río Vázquez e Silvia Blanco Agüeira

:: descarga PDF Novas de Pontedeume e a súa comarca publicadas en ECOS DEL EUME e en LA VOZ DE GALICIA en 1915
Xavier Brisset Martín

PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2014:
:: descarga PDF O val do Eume na cartografía histórica 1522-1890
José Manuel Yáñez Rodríguez

ESCOLMA DA NOSA HISTORIA:
:: descarga PDF Reglamento de la Sociedad Mútua de Ganaderos LA PREVISORA de Noguerosa.
Un documento sobre un retablo de Puentedeume

*CUBERTA: Estatua de Alfonso X o Sabio, do escultor ourensá Antonio Faíde Gago (1907-1977), actualmente situada no xardín da Casa da Cultura de Pontedeume