Cátedra 3. Revista eumesa de estudios

Xuño 1996
Número 3 da revista [Monografía: San Xoán de Caaveiro]

:: descarga PDF Presentación do Alcalde

:: descarga PDF Introducción
Manuel Recuero Astray

:: descarga PDF O topónimo de Caaveiro. Arqueoloxía dunha palabra
Rafael Alonso Pica

:: descarga PDF San Juan de Caaveiro: Estado de la cuestión, fuentes, historia y problemas
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF Un privilegio de 1117 y el obispo mindoniense don Pedro, retirado en Caaveiro
José Luis López Sangil

:: descarga PDF Un privilegio de Alfonso X a Caaveiro confirmando el dado por Alfonso VII
María Zaleska

:: descarga PDF El Cartulario de Caaveiro como fuente para escribir la historia
Arturo Porta de la Encina

:: descarga PDF A formación e explotación do dominio territorial do mosteiro de Caaveiro
Concepción Yáñez Cifuentes

:: descarga PDF As Constitucións do Cabido de San Xoán de Caaveiro
Antonio Cepeda Fandiño

:: descarga PDF Caaveiro e a crise do Antigo Réxime
José Correa Arias

:: descarga PDF Don Pío García Espinosa e o breve renacer de Caaveiro
Carme Lugilde Arias e José Correa Arias

:: descarga PDF 1ª Campaña de excavación arqueolóxia en San Soán de Caaveiro
Rosario Valdes Blando-Rajoy

:: descarga PDF El monasterio de Caaveiro: Dependencias y aspectos artísticos
Carlos de Castro Álvarez

:: descarga PDF El Tumbo de Caaveiro (1ª Parte)
José Ignacio Fernández de Viana, Juan Carlos de Pablos Ramírez e Mª Teresa González

 

*CUBERTA: O texto que ilustra a cuberta da revista e os debuxos que tamén ilustran os textos transcritos do Cartulario están extraidos das páxinas do Cartulario de Caaveiro. O susodito Cartulario atópase no Arquivo Histórico Nacional. Sección Códices, nº1439B. A súa areproducción foi autorizada polo Ministerio de Educación e Cultura. (Foto: Merecedes Rodríguez)